dl1-lp1-gq2- Kako se mogu spasiti?

- Kako se mogu spasiti? -

Odgovor:  Ovo jednostavno, ali vrlo duboko, pitanje najvažnije je pitanje koje se može postaviti. „Kako se mogu spasiti?” tiče se toga gdje ćemo provesti vječnost nakon što završe naši dani na ovome svijetu. Nema važnije teme od teme naše vječne sudbine. Na sreću, Biblija iznimno jasno govori kako se netko može spasiti. Filipljanski tamničar pitao je Pavla i Silu: „Gospodo, što mi treba činiti da se spasim?” (Djela 16:30). Pavao i Sila odgovorili su: „Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti” (Djela 16:31).

Kako se mogu spasiti? Zašto se trebam spasiti?
Svi smo zaraženi grijehom (Rimljanima 3:23). Rođeni smo sa grijehom (Psalam 51:5), i svi za sebe odlučujemo griješiti (Propovjednik 7:20; 1. Iv 1:8). Grijeh je ono što nas čini nespašenima. Grijeh je ono što nas odvaja od Boga. Grijeh je ono što nas drži na putu prema vječnoj propasti.

Kako se mogu spasiti? Spasiti od čega?
Zbog našega grijeha, svi zaslužujemo smrt (Rimljanima 6:23). Dok je fizička posljedica grijeha fizička smrt, to nije jedina vrsta smrti koja je rezultat grijeha. Sav je grijeh u konačnici usmjeren protiv vječnoga i beskrajnoga Boga (Psalam 51:4). Zbog toga, pravedna kazna za naš grijeh također je vječna i beskrajna. Ono od čega se trebamo spasiti jest vječna propast (Matej 25:46; Otkrivenje 20:15).

Kako se mogu spasiti? Kako je Bog priskrbio spasenje?
Budući da je pravedna kazna za grijeh beskrajna i vječna, samo Bog može platiti tu kaznu, jer je samo on vječan i beskrajan. Ali Bog, u svojoj božanskoj naravi, nije mogao umrijeti. Zbog toga je Bog postao ljudsko biće u osobi Isusa Krista. Bog je uzeo ljudsko tijelo, živio među nama i poučavao nas. Kad su ljudi odbacili njega i njegovu poruku, i htjeli ga ubiti, on se dragovoljno žrtvovao za nas i dopustio da ga razapnu (Ivan 10:15). Budući da je Isus Krist bio čovjek, mogao je umrijeti, a budući da je Isus Krist bio Bog, njegova smrt imala je vječnu i beskrajnu vrijednost. Isusova smrt na križu bila je savršena i potpuna plaća za naš grijeh (1. Ivanova 2:2). On je preuzeo posljedice koje smo mi zaslužili. Isusovo uskrsnuće od mrtvih pokazalo je da je njegova smrt uistinu bila savršeno dostatna žrtva za grijeh.

Kako se mogu spasiti? Što trebam učiniti?
„Vjeruj u Gospodina Isusa, pa ćeš se spasiti” (Djela 16:31). Bog je već učinio sav posao. Sve što vi trebate učiniti jest primiti, u vjeri, spasenje koje Bog nudi (Efežanima 2:8-9). Potpuno se pouzdajte u Isusa i samo Isusa kao plaću za svoje grijehe. Vjerujte u njega i nećete nikad umrijeti (Ivan 3:16). Bog vam nudi spasenje kao dar. Sve što trebate učiniti jest prihvatiti taj dar. Isus je put spasenja (Ivan 14:6). Jeste li na osnovu ovoga što ste pročitali donijeli odluku da ćete slijediti Krista? Ako jeste, molimo vas da pritisnete tipku »Danas sam prihvatio Krista« dolje.


Ako biste željeli razgovarati s nekime tko se osjećao odbačeno i napušteno, a pronašao je nadu, mir i svrhu u Isusu,...

Ako biste željeli imati svoju Bibliju...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org