DL2-LP2: LANDING PAGE 2

Svi pripadamo nečemu većem od nas samih.
 

Svi pripadamo nečemu većem od nas samih. Bilo da je riječ o državi, nacionalnosti, spolu, obitelji, zvanju ili hobiju, svi imamo organizacije ili druge ljude kojima pripadamo.
Jeste li se ikad zapitali postoji li nešto više? Nešto što nije privremeno? Ti entiteti kojima pripadamo su divni i definiraju tko smo, ali svi su prolazni. Kad umremo, gubimo sve.
Postoji li nešto čemu možemo pripadati vječno?

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu nadu:
„Uvjeren sam da nas ništa – ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, ni sile iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno – ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu.” (Rimljanima 8:38-39)

O Kristu Isusu našem Gospodinu u Njegovom kraljevstvu, Daniel 7:14 kaže ovako:
„Pradavni mu je predao vlast, slavu i kraljevstvo. Služit će mu ljudi svih naroda i jezika. Vlast će mu trajati zauvijek, a njegovo kraljevstvo nikad neće biti uništeno.”

Znati da pripadamo kraljevstvu koje neće proći nakon smrti daje nam veliku nadu i pomaže nam da izdržimo, čak i kad patimo.

Želite li znati više o ovoj vječnoj nadi?


Ako želite dobiti Bibliju,
kliknite ovdje.

Kliknite ovdje da biste razgovarali s nekim tko je patio, ali pronašao nadu u pripadanju Isusu Kristu.