DL2-LP3: LANDING PAGE 3

Mir i svrha mogu se pronaći u pripadanju Isusu. To možemo vidjeti u Bibliji i u vlastitom životu.

Jeste li znali da je u Bibliji Bog neprestano zbližavao ljude. 

Govorio je da su Njegovi i davao im nadu, budućnost i svrhu?

Kao ovdje s Davidom:

„Ja sam te doveo s pašnjaka, gdje si pazio na stada, da vladaš mojim narodom Izraelom. Bio sam s tobom kamo god si išao. Pred tobom sam porazio sve tvoje neprijatelje. A sad ću te učiniti slavnim poput najvećih velikana na zemlji.” (2 Samuel 7:8-9)

I ovdje s Njegovim narodom, Izraelom:

„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29:11)

Zamislite na trenutak da je svemogući Bog to rekao Vama:

„Pripremit ću te za dobra djela.” (Jeremija 15:11)

Kako bi se Vaš život promijenio? Mislite li da biste imali mir?

Biste li voljeli razgovarati s nekime o tome kako imati mir?Da dobijete besplatan primjerak Biblije, kliknite ovdje.

Kliknite ovdje da razgovarate s nekime tko ima mir u Isusu.