dl3-lp2-gq1-Zašto je Isus trebao iskusiti toliko patnje?

- Pitanje: Zašto je Isus trebao iskusiti toliko patnje? -

Odgovor:  Izaija 52,14 kaže: „Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga – tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka.“ Isus je izrazito teško patio tijekom suđenja, mučenja i raspeća (Matej 27; Marko 15; Luka 23; Ivan 19). Koliko god je Njegova fizička patnja bila strašna, ona se ne može usporediti s duhovnom patnjom kroz koju je prošao. Druga Korinćanima 5,21 kaže: „Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“ Isus je imao težinu grijeha cijeloga svijeta na sebi (1. Ivanova 2,2). Upravo zbog grijeha Isus je uzviknuo: „Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?“ (Matej 27,46). Prema tome, koliko god je Isusova fizička patnja bila brutalna, ona se uopće ne može usporediti s time što je trebao nositi naše grijehe i umrijeti kako bi platio kaznu za njih (Rimljanima 5,8).

Izaija je jasno prorekao Isusovu patnju: „Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. ... Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Izaija 53,3. 5). Psalam 22,14-19 još je jedan moćan odlomak koji proriče patnje Mesije: „Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene. Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me. Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.”

Zašto je Isus trebao iskusiti toliko patnje? Neki misle da je Isusova fizička patnja bila dio Njegove kazne za naše grijehe. To je, donekle, istina. Međutim, mučenje koje je Isus proživio više govori o ljudskoj mržnji i okrutnosti nego o Božjoj kazni za grijeh. Potpuna mržnja Sotone prema Bogu i Isusu sigurno su bili dio motivacije iza neobuzdanog mučenja i zlostavljanja. Patnja koju su prouzročili Isusu krajnji je primjer mržnje i bijesa koji grješan čovjek osjeća prema svetom Bogu (Rimljanima 3,10-18).


Ako želite razgovarati s nekime tko je bio prestrašen i pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu...

Ako biste željeli imati svoju Bibliju...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org