dl3-lp3-gq2: Koje su atributi Boga? Kakav je Bog?

- Pitanje:  Koje su atributi Boga? Kakav je Bog? -

Odgovor:  Dok pokušavamo odgovoriti na ovo pitanje, dobra je vijest ta da ima toliko toga što se može saznati o Bogu! Oni koji istražuju ovaj odgovor, mogu najprije pročitati cijeli članak, a zatim se vratiti i pogledati odabrane dijelove Pisma radi daljnjega pojašnjenja. Odlomci iz Pisma su neophodni, jer bez autoriteta Biblije ova kolekcija riječi ne bi bila ništa više do čovjekova mišljenja, a ono je samo po sebi netočno u razumijevanju Boga (Job 42,7). Reći kako je važno da pokušamo shvatiti kakav je Bog veoma je blago rečeno! Ako to ne činimo, vrlo ćemo vjerojatno stvoriti pogrešne bogove i trčati za njima i štovati ih u suprotnosti Božjoj volji (Izlazak 20,3-5).

Možemo poznavati samo one atribute koje je Bog odlučio otkriti. Jedan od Božjih atributa ili kvaliteta je »svjetlo«, što znači da je Bog sam otkrio informaciju o sebi (Izaija 60,19; Jakovljeva 1,17). Realnost da je Bog otkrio spoznaju o sebi ne smijemo zanemariti, kako netko od nas ne bi ostao izvan Božjeg počinka (Hebrejima 4,1). Stvaranje, Biblija i Riječ koja je postala tijelom (Isus Krist) pomoći će nam u spoznaji kakav je Bog.

Počnimo od razumijevanja da je Bog naš Stvoritelj i da smo mi dio njegova stvorenja (Postanak 1,1; Psalam 24,1). Bog je rekao da je stvorio čovjeka na svoju sliku. Čovjek je iznad ostalih stvorenja i ima vlast nad njima (Postanak 1:26-28). Stvorenje se oštetilo »padom«, ali ipak još uvijek donekle odražava Božje prvotno djelo (Postanak 3,17-18; Rimljanima 1,19-20). Uzimajući u obzir prostranost, složenost, ljepotu i poredak stvaranja, možemo dobiti osjećaj strahopoštovanja prema Bogu.

Čitanje o nekim od Božjih imena može pomoći u istraživanju Božjih vrlina. To su sljedeća imena:

Elohim – Jaki, božanski (Postanak 1,1)
Adonai – Gospodin, upućuje na odnos sluge i Gospodara
El Elion – Svevišnji, Svesilni (Postanak 14,20)
El Roi – Jaki koji vidi (Postanak 16,13)
El Shaddai – Svemogući Bog (Postanak 17,1)
El Olam – vječni Bog (Izaija 40,28)
Jahve - GOSPODIN »Ja sam«, u značenju vječan, samopostojeć Bog (Izlazak 3,13. 14)

Sada ćemo nastaviti istraživati još neke Božje atribute; Bog je vječan što znači da nije imao početak i da nikada neće prestati postojati. On je besmrtan, beskrajan (Ponovoljeni zakon 33,27; Psalam 90,2; 1. Timoteju 1,17). Bog je nepromjenjiv, što znači da se ne mijenja, tj. da je potpuno pouzdan i vrijedan povjerenja (Malahija 3,6; Brojevi 23,19; Psalam 102,26. 27). Bog je neusporediv, što znači da nema nikoga kao što je On u djelima i postojanju. On se ne može ni sa kim poistovjetiti jer je savršen (2. Samuel 7,22; Psalam 86,8; Izaija 40,25; Matej 5,48). Bog je nedokučiv, što znači da je neizmjerljiv, neistraživ, ne može ga se potpuno otkriti niti razumjeti (Izaija 40,28; Psalam 145,3; Rimljanima 11,33. 34).

Bog je pravedan što znači da nije pristran u smslu da favorizira jedne ljude nauštrb drugih (Ponovljeni zakon 32,4; Psalam 18,30). Bog je svemoguć što znači da je svesilan; može učiniti sve što poželi, ali njegova su djela uvijek u skladu s ostatkom njegova karaktera (Otkrivenje 19,6; Jeremija 32,17. 27). Bog je sveprisutan što znači da je uvijek i svugdje prisutan; to ne znači da je Bog sve (Psalam 139,7-13; Jeremija 23,23). Bog je sveznajuć, što znači da poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost, čak i naše misli u bilo kojem trenutku; budući da sve zna, njegova pravda uvijek je pošten (Psalam 139,1-5; Izreke 5,21).

Bog je jedan, što znači da ne samo da nema drugoga, nego jedini On može ispuniti naše najdublje potrebe i čežnje naših srca, i jedino je On dostojan našeg slavljenja i obožavanja (Ponovljeni zakon 6:4). Bog je pravedan što znači da ne može i neće učiniti nikakva zla. Zbog njegove pravednosti i pravde, kako bi nam grijesi bili oprošteni, Isus je morao iskusiti Božji sud kad je preuzeo naše grijehe na sebe (Izlazak 9,27; Matej 27,45-46; Rimljanima 3,21-26).

Bog je suveren, što znači da je uzvišen, sve njegovo stvorenje zajedno, svjesno ili nesvjesno, ne može osujetiti njegove namjere (Psalam 93,1; 95,3; Jeremija 23,20). Bog je duh, što znači da je nevidljiv (Ivan 1,18; 4,24). Bog je Trojedin, što znači da je On tri u jednome, isti u supstanci, jednak u sili i slavi. Primijetite da se u prvome navedenom odlomku iz Pisma »ime« navodi u jednini iako upućuje na tri pojedinačne osobe – »Oca, Sina i Duha Svetog« (Matej 28,19; Marko 1,9-11). Bog je istina, što znači da se slaže u svemu što On jest, on se ne može podmititi i ne može lagati (Psalam 117,2; 1. Samuel 15,29).

Bog je svet što znači da je odvojen od svih moralnih oskvrnuća i njihov je neprijatelj. Bog vidi sve zlo i ono ga ljuti; obično se u Pismu uz svetost spominje vatra. Bog je opisan kao vatra koja proždire (Izaija 6,3; Habakuk 1,13; Izlazak 3,2. 4. 5; Hebrejima 12,29). Bog je milostiv, što uključuje njegovu dobrotu, ljubaznost, milosrđe i ljubav, a sve ove riječi samo su sjena značaja njegove dobrote. Da nije Božje milosti, svi njegovi ostali atributi odvojili bi se od njega. Hvala Mu što to nije tako, jer On želi osobno poznavati svakoga od nas (Izlazak 34,6; Psalam 31,19; 1. Petarova 1,3; Ivan 3,16; Ivan 17,3). 

Ovo je bio samo skroman pokušaj odgovora na pitanje veličine samoga Boga. Neka vas uvelike ohrabri da nastavite tražiti Boga (Jeremija 29,13).


Ako želite razgovarati s nekime tko je bio prestrašen i pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu...

Ako biste željeli imati svoju Bibliju...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org