dl4-lp4-gq2: Na koji način Božja suverenost i čovjekova slobodna volja surađuju u spasenju?

Na koji način Božja suverenost i čovjekova slobodna volja surađuju u spasenju? -

Odgovor:  Ne možemo u potpunosti razumjeti odnos između Božje suverenosti i čovjekove slobodne volje. Jedino Bog zna na koji način surađuju.

Sveto pismo jasno kaže da Bog poznaje one koji će biti spašeni (Rimljanima 8,29; 1. Petrova 1,2). U Efežanima 1,4 doznajemo da nas je Bog izabrao „prije stvaranja svijeta“. Biblija opetovano opisuje vjernike kao „izabranike“ (Rimljanima 8,33; 11,5; Efežanima 1,11; Kološanima 3,12; 1. Solunjanima 1,4; 1. Petrova 1,2; 2,9) i „izabrane“ (Matej 24,22. 31; Marko 13,20. 27; Rimljanima 11,7; 1. Timoteju 5,21; 2. Timoteju 2,10; Titu 1,1; 1. Petrova 1,1). Činjenica da su vjernici predodređeni (Rimljanima 8,29-30; Efežanima 1,5. 11) i izabrani (Rimljanima 9,11; 11,28; 2. Petrova 1,10) za spasenje posve je jasna.

U Bibliji isto tako piše da imamo slobodnu volju – kako bismo se spasili trebamo samo vjerovati u Isusa Krista (Ivan 3,16; Rimljanima 10,9-10). Bog zna tko će se spasiti, Bog izabire one koji će se spasiti a mi moramo izabrati Krista kako bismo bili spašeni. Ograničenu umu nije moguće razumjeti na koji način ove tri činjenice surađuju (Rimljanima 11,33-36). Odgovorni smo naviještati Radosnu vijest cijelomu svijetu (Matej 28,18-20; Djela 1,8). Predznanje, izabranje i predodređenje trebamo ostaviti Bogu, a mi jednostavno trebamo biti poslušni u naviještanju Evanđelja.


Ako želite razgovarati s nekime tko je bio prestrašen i pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu...

Ako biste željeli imati svoju Bibliju...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org