dl5-lp4-gq1- Tko se može spasiti? Može li se itko spasiti?

- Tko se može spasiti? Može li se itko spasiti? -

Odgovor:  Isus je jasno poučavao u Ivanu 3:16 da će On spasiti svakoga koji uzvjeruje u Njega: „Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” Ovo „ni jedan“ uključuje i tebe i svaku osobu na ovom svijetu.

Biblija kaže da se nitko ne bi spasio kad bi se spasenje temeljilo na našem trudu: „Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave“ (Rimljanima 3:23). Psalam 143:2 dodaje: „Nitko živ nije pravedan pred tobom”. Rimljanima 3:10 potvrđuje: „Nema pravedna ni samo jednoga”.

Ne možemo sami sebe spasiti. Umjesto toga, spašeni smo kad uzvjerujemo u Isusa Krista. Efežanima 2:8–9 uči: „Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djelâ, da se tko ne bi hvalisao.” Spašeni smo po Božjoj milosti, a milost se po definiciji ne može zaraditi. Ne možemo zaslužiti spasenje – jednostavno ga primamo po vjeri.

Božja milost dovoljna je da pokrije sav grijeh (Rimljanima 5:20). Biblija je puna primjera ljudi koji su bili spašeni iz grješnih pozadina. Apostol Pavao je pisao Korinćanima koji su prije živjeli u različitim grešnim uvjetima, uključujući seksualni nemoral, idolopoklonstvo, preljub, homoseksualnost, razbojništvo, pohlepu i pijanstvo. Međutim, Pavao im kaže sljedeće: „Ali se opraste, i posvetiste, i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista i Duhom našega Boga” (1. Korinćanima 6:9–11).

Sam apostol Pavao bio je progonitelj kršćana, odobravao je Stjepanovu smrt (Djela apostolska 8:1), hvatao kršćane i bacao ih u zatvore (Djela apostolska 8:3). Kasnije je napisao: „… mene koji sam prije bio hulitelj (Boga), progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere. – I to preobilna bijaše milost našega Gospodina zajedno s vjerom i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu. – Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja” (1. Timoteju 1:13–15).

Bog često spašava sasvim neočekivane kandidate kako bi služili Njegovim svrhama. Spasio je razbojnika na križu samo nekoliko minuta prije njegove smrti (Luka 23:42–43), progonitelja crkve (Pavla), ribara koji ga je zanijekao (Petra), rimskoga vojnika i njegovu obitelj (Djela apostolska 10), odbjegloga roba (Onezima u poslanici Filemonu) i mnoge druge. Ne postoji nitko na svijetu koga Bog ne može spasiti (vidi Izaiju 50:2). Moramo se odazvati u vjeri i primiti Njegov besplatni dar vječnoga života.

Tko se može spasiti? Jedno je sigurno – ti možeš, primiš li Isusa Krista kao svojega Spasitelja! Ako nisi siguran/a da si primio/la Isusa kao svojega Spasitelja, možeš se odazvati upravo sada u molitvi poput ove:

„Bože, shvaćam da sam grješnik/ca i da svojim dobrim djelima nikada ne bi mogao/la doći u nebo. Sada stavljam svoju vjeru u Isusa Krista kao Božjega Sina koji je umro za moje grijehe i ustao od mrtvih kako bi mi dao vječni život. Molim te oprosti mi moje grijehe i pomogni mi da živim za tebe. Hvala ti što si me prihvatio i dao mi vječni život.”

Jeste li na osnovu ovoga što ste pročitali donijeli odluku da ćete slijediti Krista? Ako jeste, molimo vas da pritisnete tipku »Danas sam prihvatio Krista« dolje.


Ako biste željeli razgovarati s nekime tko se osjećao odbačeno i napušteno, a pronašao je nadu, mir i svrhu u Isusu,...

Ako biste željeli imati svoju Bibliju...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org